Ryszard Wasita, Nauczyciel z Drohobycza, „Dziennik Polski” 1991, nr 169.