Eulalia Domanowska, Gwałt na Schulzu?, „Walka Młodych” 1984, nr 10, s. 19.