Jerzy Ficowski, Trzy listy Brunona Schulza, „Twórczość” 1967, nr 4, s. 97–101.