Krzysztof Głogowski, Magia i cierpienie, „Polska Zbrojna” 1992, nr 243.