Janusz R. Kowalczyk, Kontra: Śmiertelnie blada kopia, „Rzeczpospolita” 1992, nr 113, s. 4.