Mieczysław Nyczek, Drohobycz, Siedowa 12, „Nowiny” 1989, nr 278, s. 1, 3.