Stanisław Zieliński, Wartość samodzielna, „Nowe Książki” 1976, nr 4, s. 52–53.