Mieczysław Nyczek, Koryfeusz z Drohobycza, „Nowiny” 1992, nr 227.