Adam Wolnicki, O zaginionych obrazach Bruno Schulza, „Radar” 1978, nr 12, s. 33–34.