Mika, Sztuka o Brunonie Schulzu, „Życie Codzienne” 1992, nr 92.