Listy Brunona Schulza

List do Zenona Waśniewskiego z 15 października 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 7 listopada 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku
List do Tadeusza i Zofii Brezów z 11 maja 1936 roku
List do Marii Kasprowiczowej z 25 stycznia 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 8 sierpnia 1935 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 13 lipca 1935 roku
List do Andrzeja Pleśniewicza z 4 marca 1936 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 24 kwietnia 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 5 czerwca 1934 roku
List do Tadeusza Brezy z 13 maja 1935 roku
List do Rudolfa Ottenbreita z 18 grudnia 1934 roku
List do Tadeusza Brezy z 2 grudnia 1934 roku
Kopia listu do Georges’a Rosenberga z 28 sierpnia 1938 roku
List do Kazimierza Truchanowskiego z 6 października 1935 roku
List do Zofii i Tadeusza Brezów z 18 listopada 1935 roku
List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 10 kwietnia 1928 roku
List do Kazimierza Truchanowskiego z 4 marca 1936 roku
List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego <br/> z 9 czerwca 1927 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 25 marca 1935 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 4 stycznia 1929 roku
List do Romany Halpern z 15 listopada 1936 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 24 marca 1934 roku
Listy do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 20 marca oraz 28 maja 1935 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 3 sierpnia 1935 roku
List do Romany Halpern z 30 września 1936 roku
List do Stefana Szumana z 24 lipca 1932 roku
List do Arnolda Spaeta z 10 czerwca 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 24 czerwca 1935 roku
List do Tadeusza Brezy z 13 listopada 1934 roku
List do Romany Halpern z 19 września 1936 roku
List do Romany Halpern z początku listopada 1936 roku
List do Kazimierza Truchanowskiego z 11 kwietnia 1936 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 2 listopada 1928 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 24 sierpnia 1935 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 15 marca 1934 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 10 października 1935 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 19 grudnia 1934 roku
List do Rudolfa Ottenbreita z 25 listopada 1934 roku
List do Ministra Błeszyńskiego z 2 lipca 1936 roku
List do Redakcji „Sygnałów” z 28 września 1934 roku
List do Andrzeja Pleśniewicza z 29 listopada 1936 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 28 stycznia 1935 roku
List do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego <br/> z 9 maja 1934 roku
List do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku
List do Stefana Szumana z 22 października 1933 roku
List do Elia Ganzerla z 3 sierpnia 1938 roku
Fragment listu do Kazimierza Truchanowskiego z 27 października 1935 roku
Karta pocztowa wysłana przez Brunona Schulza do redakcji „Sygnałów”, <br/> 24 listopada 1938 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 2 kwietnia 1934 roku
List do Romany Halpern z 29 listopada 1936 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 30 sierpnia 1934 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 30 listopada 1936 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 30 września 1934 roku
List do Romany Halpern z 5 grudnia 1936 roku
List do Redakcji „Sygnałów” z 19 marca 1936 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 16 marca 1935 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 lutego 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 23 czerwca 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 28 sierpnia 1934 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 14 września 1934 roku
List do Romany Halpern z października 1936 roku
List do Arnolda Spaeta z 13 marca 1934 roku
List do Stanisława Ignacego Witkiewicza z 12 kwietnia 1934 roku
List do Tadeusza Brezy z 29 listopada 1936 roku
List do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936 roku
List do Mendla Neugröschla z 4 listopada 1936 roku
List do Andrzeja Pleśniewicza z 1 grudnia 1936 roku
List do Zenona Waśniewskiego z 15 listopada 1934 roku
List do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku
List do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego z 9 stycznia 1930 roku