List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938 roku

  • List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938_1
  • List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938_2
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 5 stycznia 1938 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie adres nadawcy: „Schulz, Drohobycz / Florjańska 10”, adres odbiorcy: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Chełm Lubelski / Reformacka 15 B”, a także stempel pocztowy: „Poznań 3 / -5.1.38 2-3 / f ”. Poniżej adresu nadawcy dopisek cudzą ręką: „odp. 9/I.1938”.Format 10,4×14,8 cm.