List Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940 roku

  • List Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940_1
  • List Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940_2
  • List Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940_3
  • List Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940_4
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 45–46; zakup w 1976 roku od Tadeusza Wojciechowskiego, inw. 1091.

Rękopis listu Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 4 września 1940 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej. Format 21,1×14 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia do wymiarów koperty wykonanej z papieru pakunkowego(9,8×15,2 cm). Na odwrocie koperty dopisek ołówkiem cudzą ręką w językach rosyjskim i polskim.