List Brunona Schulza do Rudolfa Ottenbreita z 25 listopada 1934 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Rudolfa Ottenbreita z 25 listopada 1934 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na pierwszej stronie. Format 20×15,3 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia. Na zachowanej kopercie o wymiarach 12×15 cm dane adresata zapisane ręką Schulza: „Wielmożny Pan / Rudolf Ottenbreit / prof. gimnazjalny / Rzeszów / Gimnazjum męskie I”, a także stempel pocztowy: „Drohobycz / 25 XI 34 22 / 5b”. Na odwrocie dane nadawcy: „Bruno Schulz / Drohobycz”.