List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 roku

  • List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 _1
  • List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 _2
Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 2 czerwca 1937 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. W dolnym lewym rogu trzeciej strony dopisek cudzą ręką: „5/VI.07.”. Format 21,4×14,2 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.