List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 13 maja 1935 roku

Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps 15883, s. 47–48.

Rękopis listu Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 13 maja 1935 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej. Format 22,8×16,4 cm. Ślady złożenia na pół i dopasowania do formatu koperty.