List Brunona Schulza do Anny Płockier z 4 czerwca 1941 roku

  • List do Anny Płockier z 4 czerwca 1941_1
  • List do Anny Płockier z 4 czerwca 1941_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 21; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 4 czerwca 1941 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana na jednej stronie ołówkiem. Na drugiej stronie, zapisanej czarnym atramentem, znajdują się dane adresatki: „Borysław / Szczorsa 30/ Anna Płockierówna-Zwillich”, a także dane nadawcy: „Schulz, Drohobycz, Sedowa 8”. Format 10,1 x14,5 cm.