List Brunona Schulza do Ludwika Lillego z 2 września 1938 roku

  • List Schulza do Ludwika Lillego z 2 września 1938
W posiadaniu rodziny Ludwika Lillego we Francji.

Rękopis listu Brunona Schulza do Ludwika Lillego z 2 września 1938 roku.

Kopia listu Schulza do Ludwika Lillego, którą Ficowski uzyskał w 1976 roku od rodziny adresata. Oryginał w posiadaniu spadkobierców Lillego we Francji (por. Jerzy Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 200).