List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 marca 1934 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 24 marca 1934 roku.

Podwójny arkusz jasnoróżowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem. W górnym prawym rogu na pierwszej stronie duża cyfra „2” niebieską kredką. Format 15,2×14,3 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.