List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 15 maja 1935 roku

Zbiory Lwowskiej Biblioteki Narodowej, zbiory Ostapa Ortwina, teka nr 10.

Rękopis listu Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 15 maja 1935 roku.

Arkusz ciemnokremowego papieru, zapisany jednostronnie czarnym atramentem. Format 17,3×13,1 cm.