List Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940 roku

  • List Schulz do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940_1
  • List Schulz do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940_2
  • List Schulz do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940_3
  • List Schulz do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940_4
  • List Schulz do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940_5
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 47–49; zakup w 1976 roku od Tadeusza Wojciechowskiego, inw. 1091.

Rękopis listu Brunona Schulza do Tadeusza Wojciechowskiego z 28 września 1940 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej (k. 47–48). Format 21,1×14 cm. Ślad złożenia do koperty o wymiarach 12×16,2 cm,wykonanej z papieru pakunkowego (k. 49). Ślady złamania wzdłuż dłuższego bokuna arkuszu i kopercie.