List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 6 października 1934 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru listowego z nieregularną siatką linii wodnych, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej, drugiej i trzeciej. W górnym prawym rogu pierwszej strony duża cyfra „9” zapisana niebieską kredką. Na stronie czwartej atramentowy dopisek adresata: „otrzym. 8 X 34 / odpis. 10 X 34”. Format 16,9×13,1 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.