List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938 roku

  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938
  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938
  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 52–53; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z 8 czerwca 1938 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany ołówkiem na stronach pierwszej i trzeciej. Na stronie drugiej słowa: „martwy sezon” powtórzone na stronie następnej. Na stronie czwartej zapisane niebieską kredką cudzą ręką: „6-34-10 / 28918 / nr. wniosku / z Drohobycza / 8.VI.”. Wyraźny ślad złożenia na pół. Format 22,4×14,3 cm.