List Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941 roku

  • List do Anny Płockier z 13 stycznia 1941_1
  • List do Anny Płockier z 13 stycznia 1941_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 19; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 13 stycznia 1941 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na jednej stronie wzdłuż dłuższego boku. Na drugiej stronie, również zapisanej czarnym atramentem, znajdują się daneadresatki: „Borysław / Szczorsa 30 (dawniej Mościckiego) / Anna Płockier”, a także dane nadawcy: „Bruno Schulz, Drohobycz, Sedowa 8”. Format 10,2×14,4 cm.