List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 28 stycznia 1935 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 28 stycznia 1935 roku.

Arkusz jasnokremowego papieru listowego o widocznej fakturze, zapisany obustronnie czarnym atramentem. Format 26,5×21 cm.