List Brunona Schulza do Anny Płockier z 23 sierpnia 1940 roku

  • List Schulza do Anny Płockier z 23 sierpnia 1940_1
  • List Schulza do Anny Płockier z 23 sierpnia 1940_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 12; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 23 sierpnia 1940 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana ołówkiem na jednej stronie. Na drugiej stronie, zapisanej czarnym atramentem,znajdują się dane adresatki: „Borysław / Mościskiego 30 / Anna Płockierówna”, a także dane nadawcy: „B. Schulz / Drohobycz, Sedowa 8”. Format 14,4×10,2 cm.