List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 8 sierpnia 1935 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 8 sierpnia 1935 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku oraz na odwrocie, w miejscu adresu nadawcy. Po prawej stronie adres odbiorcy: „Wielmożny Pan / Zenon Waśniewski / Sądowa Wisznia / obok Poczty”, a także stempel pocztowy: „Święto gór / Zakopane / 8 VIII 935 / 4–11 VIII 1935”. Format 10,4×14,8 cm.