List Brunona Schulza do Romany Halpern z czerwca 1939 roku

  • List Schulza do Romany Haleprn z czerwca 1939_1
  • List Schulza do Romany Haleprn z czerwca 1939_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z czerwca 1939 roku.

Arkusz papieru zapisany czarnym atramentem.