List Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 października 1940 roku

  • List Schulza do Anny Płockier z 10 października 1940_1
  • List Schulza do Anny Płockier z 10 października 1940_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 17; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 10 października 1940 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana przez Schulza na jednej stronie fioletowym atramentem. Na drugiej stronie, zapisanej także fioletowym atramentem, znajdują się dane adresatki: „Борислав / Щорса 30 (Mościskiego 30)/ АннаПлоцкер”, a także dane nadawcy: „Шульц Б. / Трускавец, Сапат. 2.”. Format 9,8×14,4 cm.