List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 13 lipca 1935 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 13 lipca 1935 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru listowego, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. Format 21,6×14,5 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.