List Brunona Schulza do Georges’a Rosenberga z 28 sierpnia 1938 roku

W posiadaniu spadkobierców Georges’a Rosenberga w Paryżu.

Maszynopis listu Brunona Schulza do Georges’a Rosenberga z 28 sierpnia 1938 roku.

 

Maszynopisowa kopia listu Schulza do Georges’a Rosenberga (vel Gregory’ego R. Marshaka), sporządzona prawdopodobnie w 1965 roku przez adresata na prośbę Ficowskiego (por. J. Ficowski, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Sejny 2002, s. 199; B. Schulz, Księga listów, zebrał, opracował, wstępem, przypisami i aneksem opatrzył Jerzy Ficowski, Gdańsk 2002 (wydanie trzecie 2008), s. 319–320).