List Brunona Schulza do Anny Płockier z 23 września 1941 roku

  • List do Płockier z 23 września 1941_1
  • List do Płockier z 23 września 1941_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 22; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 23 września 1941 roku.

Kartka pocztowa z kremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na jednej stronie wzdłuż dłuższego boku. Na drugiej stronie, również zapisanej czarnym atramentem, znajdują się dane adresatki: „Frau / Anna Płockier-Zwilich / Borysław / Mościckiego 30.”, dane nadawcy: „B. Schulz / Drohobycz, Floriańska 8”, a także stempel pocztowy: „Drohobycz / 24.9.41 / xxx”.Format 10,4×14,8 cm.