Koperta niezachowanego listu Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z 24 października 1938 roku

  • Koperta niezachowanego listu Schulza do Jachimowicza z 24 października 1938_1
  • Koperta niezachowanego listu Schulza do Jachimowicza z 24 października 1938_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 9; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Koperta niezachowanego listu Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z 24 października 1938 roku.

Koperta z niebieskoszarego papieru, zapisana czarnym atramentem. Zaadresowana ręką Schulza. Data na stemplu pocztowym: „24 X 38”. Format 12,4×15,5 cm.