List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 czerwca 1941 roku

  • List do Płockier z 19 czerwca 1941_1
  • List do Płockier z 19 czerwca 1941_2
  • List do Płockier z 19 czerwca 1941_3
  • Koperta listu do Płockier z 19 czerwca 1941_3
  • Koperta listu do Płockier z 19 czerwca 1941_4
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 22; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 czerwca 1941 roku.

Dwa arkusze kremowego papieru z widocznym żyłkowaniem, zapisane ołówkiem: pierwszy – obustronnie, drugi – tylko na stronie recto. Format pierwszego arkusza: 20,7×15,4 cm, format drugiego, nierówno przyciętego: 21×14,4 cm. Na obu arkuszach wyraźny ślad złożenia do formatu zachowanej spłowiałej koperty (12,5×15,9 cm), na której fioletowym atramentem wypisano adresy odbiorcy: „Anna Płockier-Zwillich / Borysław / Szczorsa 30”, a także nadawcy: „Schulz / Drohobycz / Sedowa 8”. Poniżej znajduje się stempel pocztowy: „Дрогобич 19.6.41”.