List Brunona Schulza do Andrzeja Pleśniewicza z 4 marca 1936 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Andrzeja Pleśniewicza z 4 marca 1936 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej, drugiej i trzeciej. Format 21,1×14,2 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.