List do Andrzeja Pleśniewicza z 4 marca 1936 roku

List do Andrzeja Pleśniewicza z 4 marca 1936 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej. Format 21,1×14,2 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.

Ze zbiorów Jerzego Ficowskiego.