List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936 roku

  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936_1
  • List Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 1; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z 16 sierpnia 1936 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej. Format 21,8×13,9 cm. Wyraźny ślad złożenia na pół. Widoczna część znaku wodnego wytwórni papieru: „N […] / PAPIRER A […] / MIR […]”.