List Brunona Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938 roku

  • List Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938_1
  • List Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 51; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z 28 maja 1938 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej. Wyraźny ślad złożenia na pół. Format 22,6×14,2 cm.