List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 3 lutego 1937 roku

  • List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 3 lutego 1937_1
  • List Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 3 lutego 1937_2
Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, rkps15883, s. 65–66.

Rękopis listu Brunona Schulza do Tadeusza Brezy z 3 lutego 1937 roku.

Karta pocztowa z jasnokremowego papieru, zapisana czarnym atramentem na stronie do korespondencji wzdłuż dłuższego boku. Na odwrocie dane adresata: „JWielmożny Pan / Tadeusz Breza / Warszawa / Solariego 8. / (kolonia Staszica)”, a także stempel pocztowy: „Drohobycz / -3 II 37 18 / 5b”. Po lewej stronie adres nadawcy: „Bruno Schulz / Drohobycz”. Format 10,3×14,7 cm.