List Brunona Schulza do Anny Płockier z 15 listopada 1940 roku

  • List do Anny Płockier z 15 listopada 1940_1
  • List do Anny Płockier z 15 listopada 1940_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 17; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 15 listopada 1940 roku.

Arkusz kremowego papieru z widocznym żyłkowaniem, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej. Wyraźny ślad złożenia.Format 20×15,5 cm.