List do Elia Ganzerla z 3 sierpnia 1938 roku

List Brunona Schulza (w języku francuskim) do Elia Ganzerla z 3 sierpnia 1938 roku.

Karta paryskiej poczty pneumatycznej o wymiarach 15,8×12,8 cm, zawierająca z jednej strony rękopis ołówkiem, z drugiej – nadruk w języku francuskim, liczne dopiski pracowników poczty związane z niemożnością doręczenia listu adresatowi i odesłaniem go do nadawcy, a także adresy – odbiorcy: „Mr Elio Ganzerlo / 7 me Danon / 7, rue d’Annou / Paris V” i nadawcy: „Bruno Schulz / l’hotel d’Orient / 43, l’Abbé Gregoire / Paris VI”; data stempla: „Paryż, 3 VIII 1938”.