List Brunona Schulza do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

List do Stefana Szumana z 24 listopada 1933 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany obustronnie czarnym atramentem.