List Brunona Schulza do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie z 24 września 1937 roku

  • List Brunona Schulza do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie z 24 września 1937
Zbiory Biblioteki Narodowej w Warszawie, zespół korespondencji Piotra Koczorowskiego, rkps III. 10738, t. 52, k. 66–67.

Rękopis listu Brunona Schulza do organizatorów Powszechnego Festiwalu Sztuki Polskiej w Warszawie z 24 września 1937 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej. Kolejne strony puste.