List Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z początku 1939 roku

  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z początku 1939_1
  • List Schulza do Mariana Jachimowicza z początku 1939_2
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 2; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Mariana Jachimowicza z początku 1939 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia. Format 23,3×14,8 cm.