List Brunona Schulza do Anny Płockier z 6 listopada 1941 roku

  • List do Płockier z 6 listopada 1941_1
  • List do Płockier z 6 listopada 1941_2
  • List Brunona Schulza do Anny Płockier z 19 listopada 1941 roku_3
  • List do Płockier z 6 listopada 1941_4
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1942, k. 22; dar Mariana Jachimowicza z 1992 roku, inw. 4185–4186.

Rękopis listu Brunona Schulza do Anny Płockier z 6 listopada 1941 roku.

Arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i drugiej (k. 29–29v). Format 22,1×14,1 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia:na pół oraz równolegle do tego złożenia wzdłuż krawędzi – tak by arkusz zmieścił się do koperty (zachowana koperta o wymiarach 10,6×16,5 cm tego nie wymagała, więc być może należy ona do innej całości). Na kopercie czarnym atramentem napisano adres odbiorcy: „WPani / Ania Płockier / Borysław / Mazepy 30” (k. 30) oraz adres nadawcy: „B. Schulz, Drohobycz, Floriańska 8” (k. 30v). Na stronie recto nieczytelny fragment okrągłego stempla pocztowego.