List Brunona Schulza do Romany Halpern z października 1936 roku

Zbiory Muzeum Literatury Warszawie, sygn. 1943, k. 6–7; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z października 1936 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronie pierwszej. Format 22,5×14,2 cm. Wyraźny ślad złożenia na pół.