List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku

  • 1921-05-20_List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina_1
  • 1921-05-20_List Brunona Schulza do Ostapa Ortwina_2
Lwowska Biblioteka Narodowa, teka nr 10.

Rękopis listu Brunona Schulza do Ostapa Ortwina z 20 maja 1921 roku.

Podwójny arkusz jasnokremowego papieru, zapisany czarnym atramentem. Format 17,4×13,1 cm.