List Brunona Schulza do Romany Halpern z 29 sierpnia 1938 roku

  • List Schulza do Romany Halpern z 29 sierpnia 1938_1
  • List Schulza do Romany Halpern z 29 sierpnia 1938_2
  • List Schulza do Romany Halpern z 29 sierpnia 1938_3
Zbiory Muzeum Literatury w Warszawie, sygn. 1943, k. 56–57; dar Stephena Howarda z 1989 roku; inw. 3874 i 3889.

Rękopis listu Brunona Schulza do Romany Halpern z 29 sierpnia 1938 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany czarnym atramentem na stronach pierwszej i trzeciej. Na stronie czwartej notatka ołówkowa sporządzona cudzą ręką. Wyraźny ślad złożenia na pół. Format 21×13,5 cm.