List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 19 grudnia 1934 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 19 grudnia 1934 roku.

Arkusz jasnokremowego papieru, zapisany jednostronnie czarnym atramentem. W lewym dolnym rogu, na marginesie dopisek cudzą ręką: „odp. 25.12.934 / […]”. Format 26,5×21 cm. Wyraźne ślady dwukrotnego złożenia.