List Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 14 września 1934 roku

Biblioteka Narodowa w Warszawie, Archiwum Jerzego Ficowskiego.

Rękopis listu Brunona Schulza do Zenona Waśniewskiego z 14 września 1934 roku.

Podwójny arkusz kremowego papieru, zapisany ołówkiem na stronie pierwszej, drugiej i trzeciej. W górnym prawym rogu pierwszej strony duża cyfra „7”, zapisana niebieską kredką. Na stronie czwartej dopisek adresata wykonany atramentem: „odp. 19 IX 34”. Format 16,8×13,2 cm. Wyraźny ślad jednokrotnego złożenia.